« Haberler «

TOGB YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİĞE GİTTİ.

10 Mart 2020 Salı

Resmi gazetede yayımlanan yönetmelikte dikkat çeken  2020 Aidatı Şubat’a ödenmesi gerekirken 31.7.2020 tarihine kadar uzatıldı.

Geçiçi kurucu  Odaların ve Birliğin gider ve harcamalar için belirlenmiş olduğu üst limit  %25’i  %50 ve %35 oranında değiştirilmiştir.

10 Mart 2020 SALI Resmî Gazete Sayı : 31064
YÖNETMELİK
Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliğinden:

TÜRK OPTİSYEN-GÖZLÜKÇÜLER BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/5/2019 tarihli ve 30783 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “karar” ibaresi “icra” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “seçimlerine” ibaresi “seçimlere” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (ı) bendinde yer alan “çalışmalarını ve mesleğin” ibaresi “çalışmalarını mesleğin” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “birini başkan” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve birini de başkan vekili” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve bunların meslekî sorumluluğu altındaki işyerlerinin” ibaresi “sorumlulukları altında bulunan işyerlerindeki” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinin başlığı “Odanın gelirleri ve giderleri” olarak ve birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “aidatlar” ibaresi “aidat” olarak değiştirilmiş ve aynı bendin sonuna aşağıdaki cümle, aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Eczacılığı ve gözlükçülüğü birlikte yapmalarından dolayı 5 inci maddenin ikinci fıkrasında odaya kaydı öngörülenlerden eczacılar odasına kayıtlı bulunanlar, giriş aidatı ödemeksizin yıllık aidatın dörtte birini öderler.”

“(5) Odanın gelirleri; genel yönetim, personel ve benzer hizmet giderleri ile gayrimenkul ve menkul mal alımı, faaliyet ve temsil giderleri, toplantılara katılma ve görevlendirme harcamaları ve çeşitli giderler için sarf edilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 52 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Giriş aidatını” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve kaydolduğu seneye ilişkin yıllık aidatı” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(12) Odaya kaydolmayı gerektiren meslekî faaliyetlerini herhangi bir sebepten dolayı bırakmış olanların talepleri hâlinde, yıllık aidat ödeme mecburiyeti ile seçme ve seçilme hakkı olmaksızın üyelik kayıtları devam eder.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 61 inci maddesinin sekizinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“f) Kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların uygulanmasına yönelik yönetmelik taslaklarını hazırlayarak Büyük Genel Kurulun onayına sunmak, kabul edilenlerin Resmî Gazete’de yayımını sağlamak,”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 73 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “bir başkan” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve bir başkan vekili” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 78 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “bir başkan” ibaresinden sonra gelmek üzere “, bir başkan vekili” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 86 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan “işleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve gerekli görülmesi hâlinde ödenecek Yardımlaşma Sandığı aidatının miktarını” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 93 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Merkez Yönetim Kurulu” ibaresi “Birlik” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 98 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “olanlar” ibaresi “olanların” olarak ve “olamazlar ve seçilemezler” ibaresi “olmamaları, aday gösterilmemeleri asıldır” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin geçici 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş ve dördüncü fıkrasında yer alan “tahsilatın” ibaresi “tahsilât” olarak değiştirilmiştir.

“Merkez Yönetim Kurulu; % 25 oranının, 175’e kadar üyesi olan odalar için % 50 olarak ve 175’den 300’e kadar üyesi olan odalar için % 35 olarak uygulanmasına karar verebilir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

2020 yılına ilişkin yıllık aidat

GEÇİCİ MADDE 7 – (1) Meslek Kanununun geçici 4 üncü maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen süre içinde odaya kaydını yaptırmış bulunanlardan odaya üyeliği devam edenlerin 2020 yılına ilişkin yıllık aidatlarını ödemeleri için son tarih 31/7/2020’dir.”

MADDE 17 – Bu Yönetmeliğin;

a) 16 ncı maddesi 1/1/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 18 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği Merkez Yönetim Kurulu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
24/5/2019 30783


kaynak:   https://www.optisyen.tv/togb-yonetmelikte-degisiklige-gitti/

 

 

 

En Çok Görüntülenen Ürünler

2330
SO-GI03 KURUM İPİ SİYAH 30 ADET
OPTISYENIN MARKETI
KURUM İPİ SİYAH
30 ADET
360°
2020
3 Renk Seçeneği
PE-AYD2032-C3 GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ GÜMÜŞ POLARİZE 50-21-145
POLO EXCHANGE
GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ GÜMÜŞ
POLARİZE 50-21-145
360°
1865
7 Renk Seçeneği
PE-AYD2030-C3 GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ SİYAH POLARİZE 49-21-145
POLO EXCHANGE
GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ SİYAH
POLARİZE 49-21-145
1809
RV10001 Gözlük Temizleme Spreyi 50ML
REVIVAL
Gözlük Temizleme Spreyi
50ML
1697
SO-GI07 SPORCU İPİ İNCE SİYAH 10 ADET
OPTISYENIN MARKETI
SPORCU İPİ İNCE SİYAH
10 ADET
360°
1451
5 Renk Seçeneği
PRT-19-C9 OPTİK ÇERÇEVE KREM 42-19-140
PIRATA
OPTİK ÇERÇEVE KREM
42-19-140
360°
1410
4 Renk Seçeneği
USP-707-C5 OPTİK ÇERÇEVE(MAVİ-SİYAH) YAYLI MENTEŞE 48-20-140 UTS DEVLET DESTEĞİ
U.S PILOT
OPTİK ÇERÇEVE(MAVİ-SİYAH)
YAYLI MENTEŞE 48-20-140 UTS DEVLET DESTEĞİ
360°
1357
6 Renk Seçeneği
USP-K605-C23 OPTİK ÇERÇEVE BORDO-SİYAH 51-19-140 UTS DEVLET DESTEĞİ
U.S PILOT
OPTİK ÇERÇEVE BORDO-SİYAH
51-19-140 UTS DEVLET DESTEĞİ
360°
1341
3 Renk Seçeneği
USP-K603-C1 OPTİK ÇERÇEVE SİYAH UTS DEVLET DESTEĞİ 51-19-140
U.S PILOT
OPTİK ÇERÇEVE SİYAH
UTS DEVLET DESTEĞİ 51-19-140

 

 

 

Son Görüntülenen Ürünler

360°
73
3 Renk Seçeneği
RV-24131-C6 GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ SİYAH 53-19-145
REVIVAL FRAMES
GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ SİYAH
53-19-145
360°
865
6 Renk Seçeneği
PE-AYD2026-C1 GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ SİYAH POLARİZE 50-21-145
POLO EXCHANGE
GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ SİYAH
POLARİZE 50-21-145
360°
1865
7 Renk Seçeneği
PE-AYD2030-C3 GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ SİYAH POLARİZE 49-21-145
POLO EXCHANGE
GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ SİYAH
POLARİZE 49-21-145
360°
1173
7 Renk Seçeneği
PE-AYD2028-C7 GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ GUN POLARİZE 48-20-145
POLO EXCHANGE
GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ GUN
POLARİZE 48-20-145
360°
1230
3 Renk Seçeneği
PE-AYD2022-C1 GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ SİYAH POLARİZE 50-22-140
POLO EXCHANGE
GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ SİYAH
POLARİZE 50-22-140
360°
2020
3 Renk Seçeneği
PE-AYD2032-C3 GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ GÜMÜŞ POLARİZE 50-21-145
POLO EXCHANGE
GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ GÜMÜŞ
POLARİZE 50-21-145

 

INSTAGRAM'DA TAKİP ET! @OptisyeninMarketi

1339 Kayıtlı Ürün
3187 Kayıtlı Bayi
119 Günlük Ziyaret
34 Anlık Ziyaretçi