« Haberler «

TOGB BİRLİK YENİ YÖNETİMİ MAHKEME KARARI İLE DÜŞÜRÜLDÜ

24 Eylül 2019 Salı

SAYI  : 2019 /Bila Sayı                                                                                                       23/09/2019

KONU: TEKZİP

 Sayın:  1-) OPTİSYENİN SESİ HABER SİTESİ   SORUMLU MÜDÜRLÜĞÜNE

Sayın:    2-)OPTİSYEN TV SİTESİ SORUMLU MÜDÜRLÜĞÜNE

Sayın:  3-) OPTİK GAZETE  SORUMLU MÜDÜRLÜĞÜNE

TALEP KONUSU                :

1-) OPTİSYENİN SESİ HABER SİTESİ’nde yayımlanan ve halen yayımdan kaldırılmayan;
    “Basın Açıklaması” haberi,

2-) OPTİSYEN TV HABER SİTESİ’nde yayımlanan ve halen yayımdan kaldırılmayan;

                        a-) “Röportaj”                                   ve                      b-) “Açıklama”

3-) OPTİK GAZETE’de yayımlanan ve halen yayımdan kaldırılmayan;

Başkan Değişti” haberi,

Optisyenin Sesi ile Optisyen Tv sitelerinde  ve Optik Gazetede yayımlanan ve “kişilik haklarıma” saldırı şeklinde yapılan haber ve yazılara ilişkin cevap ve düzeltme hakkımı kullanmak üzere, Basın Kanunu’nun 14. Maddesine göre,  sitenizde haber yapılan sayfada ve haberin sitenizde yayımlandığı süreyle sınırlı olmak üzere aynı puntolarla TEKZİP hakkımı kullanmak üzere, aşağıda sunduğum “cevaplarımın” yayımlanması hususlarını arz ve talep ediyorum.

CEVAPLARIMIZ               :

Değerli Kamuoyu ve Değerli Meslek Mensuplarım,

1-)Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı olan İlker AKGÜL’ün; değerli Kamuoyunu ve meslek mensuplarımızın geleceğini karartmaya, kendi menfaati için Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği’ni ele geçirmeye çalıştığı SAHTE” YAPILANMAYA, YÜCE TÜRK ADALETİ DUR DEDİ.

Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği Başkanı olarak, Ankara 15.Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 20/09/2019 tarihli ve  Esas No: 2019/612 Esas, Dosyasıyla açmış olduğum davayla ilgili alınan Karardaki,  “TENSİP TUTANAĞI”nın;

“6-Davacının dava dilekçesinde belirtmiş olduğu aşağıdaki delillerden:

            a)Ankara C.Başsavcılığının 2019/134896 sayılı soruşturma dosyasının istenilmesine,

            b)Tedbir talebinin teminatsız kabulüne,

            c)06/09/2019 tarihli 18 sayılı ve 12/09/2019 tarih ve 47 sayılı kararların uygulamasının tedbiren durdurulması için ilgili birliğe ve Sağlık Bakanlığına müzekkere yazılmasına,”

Şeklinde karar verilerek ihtiyati tedbir talebimiz kabul edilmiştir.

2-) İlker AKGÜL ve ekibinin [1-İlker AKGÜL, 2-  Mahmut AYDIN, 3-Mustafa UMA, 4-Adil Kutay ORUÇ, 5-Sırrı ALAN 6-İsmail BOZKURT, 7-Turgut VARDİ]’nin; “Resmi Belgede Sahtecilik Yaparak”   kurduğu Sahte Yönetim kurulunun,  “Sahte Genel Sekreteri”  unvanıyla,  Optisyenin Sesi Haber Sitesinde, Optik Gazetede haber yaptığı ve Optisyen Tv’de yayımlanan “röportaj” ve “açıklamasının”,  “sahte Merkez Yönetim Kurulunun, 15.09.2019 tarihli ve 19 sayılı sahte kararıyla” seçildiğini iddia eden “Sahte Genel Sekreter” İlker AKGÜL’ün “Kamuoyuna Açıklama” şeklindeki yazısına ve röportajına kamuoyunun ve meslektaşlarımın itibar etmesi beklenemez.

Sahte Genel Sekreter” unvanlı İlker AKGÜL; Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği, Birlik Merkez Yönetim Kurulu üyeliğini  haketmediğini, yaptığı Basın Açıklamalarıyla deşifre etmesi, kendisinin, farkında olmadığı bir durum olsa gerek.

3-)Sağlık Bakanlığınca düzenlenen, 17.03.2019 tarihinde yapılan İlk Genel Kurul’a ait seçim sonuçlarının yer aldığı 38 sayfalık “Teslim Tebellüğ Belgesi Tutanağı”na istinaden, Birlik Merkez Yönetim Kurulumuz toplanarak,  Oy birliğiyle alınan 23-24/03/2019 tarihli ve 2019/1 No’lu Kararla;

 

                        Birlik Merkez Yönetim Kurulu
1-     Mahmut YETİM (Başkan)

2-     Turgut VARDİ (II. Başkan)

3-     Engin BULUT (Genel Sekreter)

4-      İlker AKGÜL (Genel Sekreter Yardımcısı),

5-      Adil Kutay ORUÇ (Genel Sayman)

6-     6-Sırrı ALAN (Üye)

7-     7-Mahmut AYDIN (Üye)

8-     8-Mustafa UMA (Üye)

9-     9-Cuma REYHAN (Üye)

görev taksimatını yapmıştır.

Bu nedenle, Birlik Başkanı Mahmut YETİM’in ve/veya istifa nedeniyle boşalan diğer Yönetim Kurulu Üyeliklerine nasıl görevlendirilme yapılacağı,  Başkanın nasıl görevden alınabileceği  Yasayla belirlenmiştir. Öyle 3 (üç) kişiyle/”oybirliğiyle” [İlker AKGÜL, Mahmut AYDIN ve Mustafa UMA] demekle, yaptıkları Resmi Belgede Sahteciliği ve görevlerini layıkıyla yapamayarak, Görevlerini Kötüye Kullanmayı ört bas edemezler.

4-)Sahte Genel Sekreter” unvanlı İlker AKGÜL’ün; dizayn etmeye çalıştığı “Sahte Merkez Yönetim Kurulu”nda yer alan,  [(Genel Sekreter Yardımcısı İlker AKGÜL, (Üye) Mahmut AYDIN ve (Üye) Mustafa UMA’dan oluşan 3 (üç) kişinin yer aldığı toplantıda, oybirliğiyle alınan 06.09.2019 tarihli ve 18 sayılı, üç kişiyle alınan sahte kararla, Mahmut YETİM’in Başkanlığının düşürülmesi gerekçesinin, Hukuk Fakültelerimizde  ders olarak okutulması gerektiğini düşünmekteyim.

Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği’nin  tüzel kişilik kazanmış Birlik Merkez Yönetim Kurulu Listesiyle,  3 (üç) kişiden Oluşan – Ankara 15.Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 20/09/2019 tarihli ve  Esas No: 2019/612 Esas Kararıyla tedbir konulan –  İlker AKGÜL’ün Sahte yönetim kurulu aşağıda mukayeseli gösterilmiştir.

TÜZEL KİŞİLİK KAZANMIŞ Ankara 15.Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 20/09/2019 tarihli ve  Esas No: 2019/612 Esas,
            Birlik Merkez Yönetim Kurulu c)06/09/2019 tarihli 18 sayılı Karardaki

GEÇERSİZ

Birlik Merkez Yönetim Kurulu

3 (üç) kişiden oluşmuştur.

1-Mahmut YETİM (Başkan)

2-Turgut VARDİ (II. Başkan)

3-Engin BULUT (Genel Sekreter)

4-İlker AKGÜL (Genel Sekreter Yardımcısı),

5-Adil Kutay ORUÇ (Genel Sayman)

6-Sırrı ALAN (Üye)

7-Mahmut AYDIN (Üye)

8-Mustafa UMA (Üye)

9-Cuma REYHAN (Üye)

 

3 (üç) kişiden oluştuğu, aşağıdaki tabloda

1–Mahmut Aydın/ Birlik başkanı

2– Mustafa Uma/ 2. Başkan

3– İlker Akgül/ Genel sekreter

 

4– Adil Kutay Oruç/ Genel sekreter yardımcısı

Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği Yönetmeliği’nin 83’üncü Maddesinin (3) fıkrasındaki “mesleklerinde bilfiil ve asgarî beş yılını doldurmuş bulunmaları şarttını”yerine getirmediğinden, Ankara 4.İdare Mahkemesinin 06.08.2019 tarihli ve 2019/1465  Esas No’lu davada üyelik iptali davası sürmektedir.

Yönetmeliğin “GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Birliğin Kurucu Genel Kurulunun yapıldığı 17/3/2019 tarihinden itibaren, bütün kararlardaki üyeliği, imzası ve oyları geçersizdir.)

5– Sırrı Alan/ Genel sayman

Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği Yönetmeliği’nin 83’üncü Maddesinin (3) fıkrasındaki “mesleklerinde bilfiil ve asgarî beş yılını doldurmuş bulunmaları şarttını”yerine getirmediğinden, Ankara 4.İdare Mahkemesinin 06.08.2019 tarihli ve 2019/1465  Esas No’lu davada üyelik iptali davası sürmektedir.

Yönetmeliğin “GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Birliğin Kurucu Genel Kurulunun yapıldığı 17/3/2019 tarihinden itibaren, bütün kararlardaki üyeliği, imzası ve oyları geçersizdir.)

6–İsmail Bozkurt/ Üye

Yönetmeliğin “Yedek üyelerin göreve dâvet usulü” başlıklı 97.Maddesinin (1)’inci fıkrasının

“Birliğin organlarındaki asıl üyeliklerin herhangi bir sebepten dolayı boşalması hâlinde, yedek üyeler aldıkları oy sırasına uyularak ve oylarda eşitlik olması hâlinde, kura ile belirlenenler, kura neticesi gözetilerek, boşalan asıl üyeliğe yazılı olarak dâvet edilir. Dâvetin kabul edilmediğinin yazılı olarak bildirilmesi veya en geç yedi gün içerisinde yazılı olarak olumlu cevap verilmemesi hâlinde, yeniden aynı işlemler yapılır.”

Amir hükmü uygulanmadığından üyeliği geçersizdir.

7–Mahmut YETİM / (Üye),

 (Raporlu olup, alınan kararda imzası bulunmamaktadır)

üyeliği geçersizdir.

8–Turgut VARDİ / (Üye),

 (06.09.2019 tarih ve 58 sayıyla kayıtlarımıza intikal eden istifa dilekçesi nedeniyle, üyeliği ve karardaki imzası geçersizdir)

ANCAK TOPLANTILARA KATILMAKTADIR.

9–Engin BULUT / (Üye)),

(Raporlu olup, alınan kararda imzası bulunmamaktadır)

üyeliği geçersizdir.

5-)3 (Üç) kişiyle temsil edilen “Sahte Merkez Yönetim Kurulunun Sahte Genel Sekreteri İlker AKGÜL’ün

“Mahmut YETİM’in Birlik Başkanlığı sıfatının gerektirdiği itibar edilebilirlikten, güvenilirlikten ve sadakatten uzak ve birliğin menfaatlerine aykırı tutumları sebebiyle….Birlik Başkanlığı düşürülmüştür.”

  şeklindeki suçlamalarını kabul etmek mümkün değildir. Şan-şeref, haysiyet, itibar, güvenilirlik, sadakat ve Birliğin menfaatlerini koruma gibi hasletlerin, bulunacağı en son kişi İlker AKGÜL’ün kendisidir.  Şahsıma yaptığı hakaret ve suçlamalar ancak kendisine yakışır.

6-) İlker AKGÜL ve ekibi;

  • Tüm Optisyen Gözlükçüler Derneğinin (Meşrutiyet Caddesi Konur Sokak No: 41/17 Bakanlıklar/ANKARA adresinde bulunan) daireyi Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği’nin geçici adresi olarak aylık 1.000-TL karşılığı kiralayan ve anılan Derneğin mefruşatını bedel ödemeden kullanan Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği’nin; adresini değiştirip, [-aşağıdaki fotoğrafta da görüldüğü üzere İlker AKGÜL (gözlüklü)], şatafatlı bir büroyu kiralamasıyla  Kurum zararı oluşturmuştur.

Sahte Kararlarda imzaları olan üyelerin, haklarındaki davalar sonuçlanıncaya kadar, Yasaya aykırı olarak aldıkları “sahte kararlardan” dolayı, Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği adına yaptıklarını düşündükleri harcamalarla ilgili olarak, Birliğimizin kendilerine herhangi bir ödeme yapması mümkün değildir.
tabelaların da bulundukları yerden sökülüp indirilmesi gerekmektedir.” Şeklindeki keyfi kararlarını kabul etmek de mümkün değildir.
Anılan bahse konu tabela, ihale karşılığı en ucuz teklifi veren Orion Firmasına 23.000-TL ücret karşılığı yaptırılıp, binanın dış cephesine ve bir örneğinin de giriş kapısının önündeki duvara montajı yaptırılmıştır. Tabelanın 10.000-TL’sı ödenmiş olup halen kalan kısmı ödenememiştir.
İlker AKGÜL ve beraber hareket ettiği kişiler, birlikte Kurum zararı oluşturmuşlardır.
7-)İlker AKGÜL; daha şimdiden, Birliğimizin imkanlarını kendi menfaati için kullanmaktan çekinmemiştir. Mersin 4.Noterliğinin 03/09/2019 tarih ve 20137  yevmiye no ile – düzenlediği “Vekaletname”yle,  Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği’ni  temsil etmesi için Ankara Barosu avukatlarından, Av. Nuh Naci ABAKAY’a yetki verdiği vekaletnamenin içeriğine baktığımızda, Kurum Zararı Oluşturduğunu görmemek mümkün değildir,

Şöyle ki;

haklarımı korumayı temin müdafaa ve muhafazası için uygun göreceği bütün işlemleri takip etmeye, sonuçlandırmaya,  dava açmaya, gerektiğinde yeniden dava açmaya, gereken dilekçe ve belgeleri yazıp imzalayarak ilgili olduğu daire ve kuruma vermeye, tebliğ ve tebellüğe, kararların  açıklanmasını ve düzeltilmesini istemeye, istinaf yoluna başvurmaya, davayı temyize, Bölge Adliye Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Yargıtay, Danıştay ve diğer idari, mali ve yargı kurumlarında temsile ve duruşma talebinde bulunmaya, karar düzeltmesi talebinde bulunmaya, tanıkları dinletmeye, şikayette bulunmaya, şikayetten vaz geçmeye Anayasa Mahkemesin’de bireysel başvuru hakkımı kullanarak dava açmaya, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde dava açmaya, bu davaları takip etmeye, sonuçlandırmaya, bilirkişi, muhasip, hakem tayin ve reddine,  keşif talebine, raporlara itiraza, tespit yaptırmaya, ihtarname, ihbarname, protesto çekmeye ve cevap vermeye, fesih ihbarında bulunmaya, ilamlar ve kararların tamamının uygulanmasını sağlamaya, duruşma dışı tutulma talebinde bulunmaya,  ihtiyati ve icrai haciz ve tedbir kararları almaya, tedbir ve haciz koydurmaya, icra takiplerinde pey sürmeye, AHZU KABZ’a, gıyapta devam edecek duruşmalara katılmaya, CMK’nun ilgili maddeleri uyarınca uzlaşmaya, uzlaşmaları kabul veya redde, CMK gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını ve ertelenmesini talep etmeye, yabancı ülkelerden verilmiş mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizini istemeye, Adli Sicil Kaydımı ve arşiv bilgilerimi talep edip almaya, Mal Beyanında bulunmaya , sulh olmaya, Hakimleri redde, davanın tamamını ıslah etmeye, yemin teklif etmeye, yemini kabul iade ve redde, haczi kaldırmaya, konkordato veya sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma yolu ile yeniden yapılandırılması teklifinde bulunmaya ve bunlara muvafakat vermeye, alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına başvurmaya, arabuluculuk yoluna başvurmaya, arabulucu seçmeye,“   

Denilmektedir. Mersin 4.Noterliğince – düzenlenen 03/09/2019 tarih ve 20137  yevmiye no’lu “Vekaletname”,  Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği’ni temsil etmekten uzak olup, ancak İlker AKGÜL’ün şahsi iş ve işlemlerini takibe yönelik ve/veya  davalarını takip ve sonuçlandırılması için “Kötü Niyet”le verilmiş bir vekaletnamedir.

SONUÇ                     :

I-)İlker AKGÜL ve ekibinin, Optik Gazetede, Optisyenin Sesi ve Optisyen Tv’deki demeçlerini ve röportajlarını dinlemeye, “Resmi Evrakta Sahtecilik Yaptığı Sahte Kararlarını ve sahte yazılarını”  takip etmeye, -değerli Kamuoyunun ve camiamızın  artık itibar etmediğini,- İlker AKGÜL ve ekibinin idrak etmesi gerekir.

Birliğimiz adına, muhatap bile kabul edilmemesi gereken İlker AKGÜL ve ekibi; Birliğimizin Kanun, Yönetmelik ve Yasalar çerçevesinde,  gereken hizmetlerin verilmesinin önünde duran en büyük engeldirler.

II-)  İlker AKGÜL, hukuk tanımaz, yasalara, Birlik Kanununa ve Yönetmeliğe uymayan yapısını sürdürmeye devam etmektedir. Bu kişi ve ekibinin, iftiralarına, yazılarına, beyanatlarına, “Resmi Belgede Sahtecilik yaptığı/yaptıkları Sahte Kararlarına ve Sahte Birlik Merkezi kurma sevdasına, artık son vermesi gerektiğini idrak etmesi gereken ÖNEMLİ BİR SÜREÇ, YÜCE TÜRK MAHKEMELERİ TARAFINDAN “İHTİYATİ TEDBİR KARARIYLA” BAŞLATILMIŞTIR.

III-)Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği’nin 23-24/03/2019 tarihli ve 2019/1 No’lu Kararıyla yapmış olduğu  görev dağılımı;  Birliğimizin 22.05.2019 tarihli ve 2019/31 sayılı yazısıyla,  Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığı’na, gönderilerek, Kamu Kurumu niteliğinde olan Birliğimize tüzel kişilik kazandırılan, (Meşrutiyet Caddesi Konur Sokak No: 41/17 Bakanlıklar/ANKARA adresinde bulunan) Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği’nin  Birlik Başkanı olarak görevimin başındayım.

Ankara 15.Asliye Hukuk Mahkemesinin  2019/612 Esas No’lu Kararı gereğince, boşalan ve/veya üyelikleri düşenlerin yerine, kimlerin geleceği yasa ve 24.05.2019 tarihli ve 30783 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği Yönetmeliğ’nin, Yedek üyelerin göreve dâvet usulü”  başlıklı 97. Maddesinde tanımlanmıştır.

Bu itibarla;

         A-) İlker AKGÜL ve ekibinin [1-İlker AKGÜL, 2-  Mahmut AYDIN, 3-Mustafa UMA, 4-Adil Kutay ORUÇ, 5-Sırrı ALAN 6-İsmail BOZKURT, 7-Turgut VARDİ]’nin Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği’nin Leh ve aleyhinde beyanat vermeye,  şahsi menfaatleri için avukat tutmaya,  Kararlar almaya, Yönetim değişikliğine gitmeye, Birlik Merkezini başka bir adrese  taşımaya, Birliğin tabela ve logosunu söktürmeye, boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine atama ve/veya görev taksimatı yapmaya, Birlik Başkanını görevden almaya, yetkileri bulunmamaktadır. 

B-)Yönetmeliğin “Kamu görevlisi gibi hareket etme”  başlıklı 95.Maddesinin (1) fıkrasının,

“MADDE 95 – (1) Birliğin ve odaların organlarında üye olanlar ve Birlik ve odalar bünyesinde görev yapanlar, görevleri sırasında kamu hizmetinin lâzım kıldığı itibar ve güvenin gereklerine uygun hareket etmek zorundadırlar. Bunların görevleri sırasında muhatap oldukları kimseler, bu görevlilerin kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu adına kamu görevi yürütmekte olduğunu göz önünde bulundururlar.”

Amir hükmünün gereğini yapmaktan yoksun olan “YEDİLİ GRUP” ve bu grupla hareket edenler; Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği Genel Kurulunun 3-4 ay içerisinde yapılması gereken bu nazik dönemde, Birliğimizin önünde duran en büyük engel olan bu yapıyı bertaraf etmeyi,  TÜRK MİLLETİ ADINA YÜCE MAHKEMELER YAPACAKTIR.

   C-) Yönetmeliğin;

  • Merkez Yönetim Kurulu Başkanı başlıklı 63.Maddesinin (1)’inci fıkrasının, “(1) Merkez Yönetim Kurulu Başkanı, Birliğin Genel Başkanıdır. Birliğin tüzel kişiliğini imzası ile her hususta temsile ve ilzama yetkilidir. Birliğin Genel Başkanı sıfatı ile Merkez Yönetim Kurulunun olağan ve olağanüstü toplantılarına, bölgelerarası toplantılara ve ayrıca meslek teşekkülleri veya diğer resmî ve özel kuruluşlar temsilcilerinin iştirak edeceği genişletilmiş Merkez Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık eder. Hazır bulunduğu bütün heyet, komisyon ve delegasyonların tabiî başkanıdır.”Amir hükmü,
    “MADDE 105 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği Merkez Yönetim Kurulu Başkanı yürütür.”
    Amir hükmü gereği, yukarıda detaylı izah edildiği üzere; Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği Başkanı olarak, değerli Kamuoyunun ve değerli meslek mensuplarımızın yasal haklarını koruyacağımın bilinmesini, bana güvenmelerini ve kıymetli desteklerini esirgememelerini istiyorum.

Saygılarımla.     Mahmut YETİM

                                Başkan


kaynak:   https://www.optisyen.tv/togb-birlik-yeni-yonetimi-mahkeme-karari-ile-dusuruldu/

 

 

 

En Çok Görüntülenen Ürünler

2351
SO-GI03 KURUM İPİ SİYAH 30 ADET
OPTISYENIN MARKETI
KURUM İPİ SİYAH
30 ADET
360°
2104
3 Renk Seçeneği
PE-AYD2032-C3 GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ GÜMÜŞ POLARİZE 50-21-145
POLO EXCHANGE
GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ GÜMÜŞ
POLARİZE 50-21-145
360°
1903
7 Renk Seçeneği
PE-AYD2030-C3 GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ SİYAH POLARİZE 49-21-145
POLO EXCHANGE
GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ SİYAH
POLARİZE 49-21-145
1877
RV10001 Gözlük Temizleme Spreyi 50ML
REVIVAL
Gözlük Temizleme Spreyi
50ML
1714
SO-GI07 SPORCU İPİ İNCE SİYAH 10 ADET
OPTISYENIN MARKETI
SPORCU İPİ İNCE SİYAH
10 ADET
360°
1468
5 Renk Seçeneği
PRT-19-C9 OPTİK ÇERÇEVE KREM 42-19-140
PIRATA
OPTİK ÇERÇEVE KREM
42-19-140
360°
1433
4 Renk Seçeneği
USP-707-C5 OPTİK ÇERÇEVE(MAVİ-SİYAH) YAYLI MENTEŞE 48-20-140 UTS DEVLET DESTEĞİ
U.S PILOT
OPTİK ÇERÇEVE(MAVİ-SİYAH)
YAYLI MENTEŞE 48-20-140 UTS DEVLET DESTEĞİ
360°
1370
6 Renk Seçeneği
USP-K605-C23 OPTİK ÇERÇEVE BORDO-SİYAH 51-19-140 UTS DEVLET DESTEĞİ
U.S PILOT
OPTİK ÇERÇEVE BORDO-SİYAH
51-19-140 UTS DEVLET DESTEĞİ
360°
1355
3 Renk Seçeneği
USP-K603-C1 OPTİK ÇERÇEVE SİYAH UTS DEVLET DESTEĞİ 51-19-140
U.S PILOT
OPTİK ÇERÇEVE SİYAH
UTS DEVLET DESTEĞİ 51-19-140

 

 

 

Son Görüntülenen Ürünler

1877
RV10001 Gözlük Temizleme Spreyi 50ML
REVIVAL
Gözlük Temizleme Spreyi
50ML
360°
268
MAR-305-C1M KLİPSLİ OPTİK ÇERÇEVE SİYAH POLARİZE KLİPS UTS 50-20-140
MARCO SALVADORİ
KLİPSLİ OPTİK ÇERÇEVE SİYAH
POLARİZE KLİPS UTS 50-20-140
360°
100
MAR-304-C1M KLİPSLİ OPTİK ÇERÇEVE SİYAH POLARİZE KLİPS UTS 47-21-140
MARCO SALVADORİ
KLİPSLİ OPTİK ÇERÇEVE SİYAH
POLARİZE KLİPS UTS 47-21-140
360°
78
2 Renk Seçeneği
RV-241017-C40 GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ SİYAH-BORDO SAP DETAY 58-16--140
REVIVAL FRAMES
GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ SİYAH-BORDO SAP DETAY
58-16--140
360°
217
3 Renk Seçeneği
RV-243000-C1 GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ SİYAH EKARTMAN
REVIVAL FRAMES
GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ SİYAH
EKARTMAN
360°
76
RV-241046-C1 GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ SİYAH 54-20-140
REVIVAL FRAMES
GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ SİYAH
54-20-140

 

INSTAGRAM'DA TAKİP ET! @OptisyeninMarketi

1274 Kayıtlı Ürün
3190 Kayıtlı Bayi
100 Günlük Ziyaret
8 Anlık Ziyaretçi