« Haberler «

EssilorLuxottica S.A. Atasun Optik İçin Başvuru Yaptı.

9 Ocak 2020 Perşembe

Rekabet Kurumu meslek mensuplarından aşağıda belirtilen  çalışmalar için bilgi paylaşılmasını istedi.

Rekabet Kurumu kayıtlarına 25.10.2019 tarih ve 7449 sayı ile intikal eden başvuruda, HAL Optical Investments B.V.’nin GrandVision N.V.’deki tüm hisselerinin EssilorLuxottica S.A. tarafından satın alınması yoluyla GrandVision N.V.’nin devralınması işlemine izin verilmesi talep edilmiştir. Söz konusu bildirimin, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili hükümleri ve bu Kanun’a dayanılarak çıkarılan 2010/4 sayılı “Rekabet Kurulu’ndan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ” kapsamında değerlendirilmesi amacıyla aşağıdaki bilgilere ihtiyaç duyulmaktadır. Oftalmik lens ve oftalmik teçhizat toptan satışı alanlarında faaliyet gösteren herhangi bir grup şirketiniz varsa, bu bilgi istemi yazısındaki sorular her bir şirket için ayrı ayrı cevaplandırılmalı ve tüm cevaplarda sunulan bilgilerin tutarlılığı sağlanmalıdır.

1. Teşebbüsünüzün 2018 ve 2019 yıllarında yaptığı satışların (Satışlar, KDV hariç yurt içi net satışları ifade etmektedir.) oftalmik lens (stok lens ve RX lens/yarı tamamlanmış lens ayrımında), oftalmik teçhizat ve diğer şeklinde kırılımı (diğer kategorisinde ne olduğu hakkında bilgi verilmesi ve bu soru için Tablo-1’in doldurulması gerekmektedir.),

2. 2018 ve 2019 yıllarında marka bazında, adet ve TL kırılımında ayrı ayrı gösterilmek üzere oftalmik lens (stok lens ve RX lens/yarı tamamlanmış lens ayrımında) toptan satışlarınız (varsa yerli üretimden satışlarınızın ayrıca belirtilmesi ve bu soru için Tablo2’nin doldurulması gerekmektedir.),

3. 2016-2019 yıllarında en çok alım yapan beş müşteriniz bakımından, müşteri bazında, adet ve TL kırılımında ayrı ayrı gösterilmek üzere oftalmik lens (stok lens ve RX lens/yarı tamamlanmış lens ayrımında) toptan satışlarınız (varsa teşebbüsünüzle aynı grupta bulunan ve bu alanlarda perakendeci olarak faaliyet gösteren şirketlerin bilgisine müşteri listesinde yer verilmesi ve bu soru için Tablo-3’ün doldurulması gerekmektedir.),

4. Oftalmik lens toptan satışları pazarına son iki yılda giren teşebbüslerin ticari unvanları ve iletişim bilgileri (Bu soru için Tablo-4’ün doldurulması gerekmektedir.),

  1. Teşebbüsünüzün ve/veya teşebbüsünüzle aynı grupta bulunan herhangi bir şirketin güneş gözlüğü veya optik gözlük çerçevesi toptan satışı alanında herhangi bir faaliyetinin bulunup bulunmadığı, bulunuyorsa iletişim bilgileri ve ayrıca teşebbüsünüzle aynı grupta bulunan herhangi bir optik ürünlerin perakende satışı pazarında faaliyet gösteriyorsa, ilgili şirketin ticari unvanı, şube sayısı ve iletişim bilgisi (Bu soru için Tablo-5’in doldurulması gerekmektedir.),
  2. 2016-2019 yılları arasında Atasun Optik Perakende Ticaret A.Ş. (ATASUN)’ye veya Sunglass Hut Turkey Gözlük Tic. A.Ş.’ye oftalmik lens satışı yapıp yapmadığınız, yaptıysanız her bir yıl bakımından adet ve ciro bazında stok lens ve RX lens kırılımında satış bilgileriniz (Bu soru için Tablo-6’nın doldurulması gerekmektedir.)
  3.  2016-2019 yılları arasında ATASUN ile aranızda; a) Özel markalı ürün üretimine ilişkin bir çalışma ilişkinizin bulunup bulunmadığı ve bulunduysa bu ilişkinin süresi hakkında bilgi verilmesi, ayrıca söz konusu üretim ilişkisinin dayanağı olan metnin (ihale şartnamesi/fason üretim sözleşmesi vb.) bir nüshasının sunulması, b) Münhasır çalışma ilişkiniz bulunup bulunmadığı ve bulunduysa bu anlaşmanın süresi hakkında bilgi verilmesi, ayrıca söz konusu anlaşmanın bir nüshasının sunulması,
  4.  Varsa; oftalmik lens, optik çerçeve ve güneş gözlüğü alanlarında Türkiye’yi temsil eden ve kullanım, motivasyon ve satın alma alışkanlıklarını tarif eden araştırmalarınızın bir nüshası,
  5.  Yukarıda yer verilen işlemin Türkiye’de güneş gözlüğü, optik çerçeve ve oftalmik lens pazarlarındaki rekabet düzeyini, rakiplerin konumunu, piyasaya girişleri, fiyatları, tüketicileri vb. nasıl etkileyeceğine ilişkin görüşleriniz,
  6. Bu bilgi istemine cevaplarınız ile ilişkili olarak raportörlerce gerektiğinde irtibat kurulabilecek bir yönetici veya çalışanın ismi, unvanı ve irtibat bilgisi (Bu soru için Tablo7’nin doldurulması gerekmektedir.).

NOT: Bilgi talebi tarafınıza ulaştığında yukarıda yer alan e-posta adreslerinden raportörler ile irtibata geçip talepte bulunmanız halinde, işbu bilgi talebinin ekinde yer alan excel tabloları tarafınıza mail ortamında iletilecektir.

4054 sayılı Kanun’un 14. maddesinde “Kurul, bu Kanun’un kendisine verdiği görevleri yerine getirirken, gerekli gördüğü her türlü bilgiyi tüm kamu kurum ve kuruluşlarından, teşebbüslerden ve teşebbüs birliklerinden isteyebilir. Bu makamlar, teşebbüsler ve teşebbüs birliklerinin yetkilileri istenen bilgileri Kurulun belirleyeceği süre içinde vermek zorundadır.” hükmüne yer verilmiştir. Kanun’un 16. Maddesinin (c) bendinde ise, 14 ve 15 inci maddenin uygulanması çerçevesinde eksik, yanlış ya da yanıltıcı bilgi veya belge veren ya da bilgi veya belgeyi belirlenen süre içinde ya da hiç vermeyen teşebbüs niteliğindeki gerçek ve tüzel kişiler ile teşebbüs birlikleri veya bu birliklerin üyelerine karardan bir önceki mali yıl sonunda oluşan veya bunun hesaplanması mümkün olmazsa karar tarihine en yakın mali yıl sonunda oluşan ve Kurul tarafından saptanacak olan yıllık gayri safi gelirlerinin binde biri oranında idari para cezası verileceği, hükme bağlanmıştır. Kanun’un 17. maddesinin (c) bendinde ayrıca 14 ve 15. maddenin uygulanmasında istenen bilgi veya belgenin belirlenen süre içinde verilmemesi durumunda her gün için, ilgili teşebbüsler ile teşebbüs birlikleri ve/veya bu birliklerin üyelerinin karardan bir önceki mali yıl sonunda oluşan, bunun hesaplanması mümkün olmazsa karar tarihine en yakın mali yıl sonunda oluşan ve Kurul tarafından saptanacak olan yıllık gayri safi gelirlerinin on binde beşi oranında idarî para cezası verileceği düzenlenmiştir.

Bu çerçevede, söz konusu bilgi ve belgelerin Rekabet Kurumu kayıtlarına intikal edecek şekilde, 15.01.2020 tarihi mesai bitimine kadar aşağıda belirtilen adrese gönderilmesi ve ayrıca elektronik olarak e-posta adreslerine iletilmesi gerekmektedir. Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

The post EssilorLuxottica S.A. Atasun Optik İçin Başvuru Yaptı. appeared first on Optisyen TV.


kaynak:   https://www.optisyen.tv/essilorluxottica-s-a-atasun-optik-icin-basvuru-yapti/

 

 

 

En Çok Görüntülenen Ürünler

360°
2731
USP-SP03-C1 YAKIN ÇERÇEVE (SİYAH) 50-19-140
U.S PILOT
YAKIN ÇERÇEVE (SİYAH)
50-19-140
360°
2055
VNT-LE19-03-C8 GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ (GUN-FÜME) 50-21-140 CR39 ORGANİK UV 400 KORUMALI
VENTY
GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ (GUN-FÜME)
50-21-140 CR39 ORGANİK UV 400 KORUMALI
360°
1622
VNT-LE19-02-C8 GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ (GUN-FÜME) 62-14-135 CR39 ORGANİK UV 400 KORUMALI
VENTY
GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ (GUN-FÜME)
62-14-135 CR39 ORGANİK UV 400 KORUMALI
360°
1296
6 Renk Seçeneği
SLRO-PRT109-C3 METAL OPTİK ÇERÇEVE (GUN) 50-21-138 UTS & DEVLET DESTEĞİ (YAYLI SAP)
SOLAR ONE
METAL OPTİK ÇERÇEVE (GUN)
50-21-138 UTS & DEVLET DESTEĞİ (YAYLI SAP)
360°
1240
2 Renk Seçeneği
SLR-B201-C010 GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ POLARİZE 49-19-145 SARI-KAHVE
SOLAR ONE
GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ
POLARİZE 49-19-145 SARI-KAHVE
1054
SO-GI03 KURUM İPİ SİYAH 30 ADET
Optisyenin Marketi
KURUM İPİ SİYAH
30 ADET
360°
1023
5 Renk Seçeneği
SLR-101-C3 GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ POLARİZE 46-22-145 SİYAH FÜME
SOLAR ONE
GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ
POLARİZE 46-22-145 SİYAH FÜME
360°
1014
3 Renk Seçeneği
DVL-MOD1059-C29 GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ A.KAHVE POLARİZE 53-15-140
DE VALENTİNİ
GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ A.KAHVE
POLARİZE 53-15-140
360°
1007
9 Renk Seçeneği
VNT-1102-C4 GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ KAHVE 50-24-142 CR39 UV400
VENTY
GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ KAHVE
50-24-142 CR39 UV400

 

 

 

Son Görüntülenen Ürünler

360°
120
PE-AYD2025-C3 GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ GÜMÜŞ POLARİZE 53-19-145
Polo Exchange
GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ GÜMÜŞ
POLARİZE 53-19-145
360°
178
5 Renk Seçeneği
DVL-MOD500-C136 GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ (BORDO) UV400 49-21-142
DE VALENTİNİ
GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ (BORDO)
UV400 49-21-142
360°
116
6 Renk Seçeneği
USP-K603-C1 OPTİK ÇERÇEVE SİYAH UTS DEVLET DESTEĞİ 51-19-140
U.S PILOT
OPTİK ÇERÇEVE SİYAH
UTS DEVLET DESTEĞİ 51-19-140
360°
262
5 Renk Seçeneği
PE-1067-C137 ÇOCUK GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ (SİYAH)  POLARİZE 49-22-146
Polo Exchange
ÇOCUK GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ (SİYAH)
POLARİZE 49-22-146
360°
961
15 Renk Seçeneği
PE-1058-C134 ÇOCUK GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ PEMBE-SİYAH 48-22-138 POLARİZE
Polo Exchange
ÇOCUK GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ PEMBE-SİYAH
48-22-138 POLARİZE
360°
243
9 Renk Seçeneği
PE-1041-C111 ÇOCUK GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ (LACİVERT-SARI) 42-19-125 POLARİZE
Polo Exchange
ÇOCUK GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ (LACİVERT-SARI)
42-19-125 POLARİZE

 

INSTAGRAM'DA TAKİP ET! @OptisyeninMarketi

1679 Kayıtlı Ürün
2757 Kayıtlı Bayi
106 Günlük Ziyaret
9 Anlık Ziyaretçi