« Haberler «

1000/1 Kuşkuya Mahal Yoktur.

19 Aralık 2021 Pazar

Anayasanın vermiş olduğu karar hukuki boşluk oluşturmuyor.

Bazı meslektaşlarımızın da 105 maddeli Türk Optisyen Gözlükçüler Birliği Yönetmeliğinin belli maddelerine ve yönetmeliğin dayanağı olan 5193 sayılı kanunun Ek-1. maddesi ve geçici 4. maddesinin anayasaya aykırı olduğu gerekçesi ile Danıştay davayı haklı bularak Anayasa Mahkemesine göndermiştir. Danıştay Ek-1. maddesinin tamamının iptalini istemiş, Anayasa Mahkemesi Ek-1. maddenin 2. fıkrasını Anayasaya aykırı olduğu için iptal etmiştir. Gerekçesi ise Anayasaya’nın 7.ve 135. ve 123. maddelerine aykırı olduğu gerekçesi ile iptal kararı vermiştir.

Resim.1
Resim-1 Ek-1. Madde İptal edilen 2. Fıkrası

7. maddesi “Yasama yetkisi Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisi’nindir ve bu yetki devredilemez.” Ek-1 2. paragrafın ‘Türk Optisyen Gözlükçüler Birliği yönetmelik hazırlar’ cümlesi TBMM’nin çıkarılmış olduğu bu kanun, bu paragrafında yasama yetkisini devrettiği anlamına gelmektedir.

Anayasa Mahkemesi 135. maddesi ise Birlik ve Odalar kanun ile kurulan kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarıdır. Kanunla düzenlenmesi gereken hususlar yönetmeliğe havale edilemez. Kanunla düzenlenmesi gerekmektedir. Yönetmenlik hazırlar cümlesi – yukarıda Resim 1′ de görüldüğü gibi Oda ve Birliğin kanunla düzenlenmesi gereken bütün yetkiyi bu paragrafta yönetmelikle yapabileceği belirtilmiş bu da Anayasa’nın kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının kuruluş maddesi olan 135. maddesine aykırı olduğu açıkça belirtilmiştir. 123. maddesi de 7. ve 135. maddesi iptal için yeterli olduğu gerekçesi ile incelemeye lüzum görülmemiştir.

Türk Optisyen Gözlükçüler Birliği kuruluş kanunu olan Ek-1 1. fıkrası sabit bırakılmış ve Odalar ve Birliğin kuruluşunda bir problem görmemiştir.

Avukat Özbay : Anayasa kanunları iptal eder. Danıştay yönetmelikleri iptal eder.

Danıştay 8. Dairesine, yönetmeliğin ilgili maddesinin yürütmesini durdurma davasını Anayasa Mahkemesinin vermiş olduğu 9 aylık sürenin sonunda inceleyeceğini belirterek Danıştay’ın 8. Dairesine açılan bu yürütmenin durdurma davaları 9 ay sonra görülecektir. Danıştay’ın yürütmeyi durdurmaya red vermesi davayı reddetti anlamına gelmemektedir.

Avukat Özbay : Danıştay’ın 105 maddelik Türk Optsiyen Gözlükçüler Birliği yönetmeliğinin 10 küsürlük maddesine açılan davalarda iptal kararı verilse dahi bu TOGB çalışmalarını engelleyecek mahiyette değildir.

Sosyal medyada yapılan açıklamalarda

Ek-1. maddenin 2. fıkrası iptal edildi. Yönetmelik dayanağı ortadan kalktı. İfadesi doğru değildir.

IMG 20211219 010056 min
Resim-3 Geçici 4. Maddenin Disipline ilişkin cümlesi

Dayanak maddesi yanlış değerlendiriliyor.

Asıl dayanak Ek-1. maddenin 2. fıkrası değildir.

togb yonetmeligi kanun dayanak
Resim-3 Yönetmelik Dayanak Maddesi

Geçici 4. maddesidir. Burada sadece bir cümle iptal edilmiştir.

Birliğin kanunla kurulması gerektiği bilgisi verilen hususlar 2. fıkrada Birliğin hangi organlarının olduğu, organlarının kaçar üyesinin bulunduğu bunların nasıl seçileceği burda belirtilmiş.

Geçici 4. maddenin 3.fıkrasının ilk cümlesinin Ek-1. maddenin benzer olduğu için onuda iptal etmiştir. Bu kuruluş usulüne aykırı olduğu anlamına gelmiyor. Burda sadece yönetmeliğe havale edilmesini iptal ediyor.

gecic 4 maddesi
Resim-2 .Geçici 4. Maddenin iptal edilen cümlesi

Devamında 6643 sayılı Türk Eczacılar Birliği kanunun mali, idari ve disipline ilişkin hükümler kıyasen uygulanır, deniyor. Burda “disipline ilişkin” hükümler kıyasen uygulanması anayasaya aykırılık teşkil ettiğini belirtiyor. Odaların kuruluşu, kaç üyenin bulunduğu yerde oda kurulacağı, optisyenlerin denetlenmesi , odaya kayıt zorunluluğu, optisyenlerin meslekten men cezası verilmesine kadar geçen bütün düzenlemelerin yerinde olduğunu ve Anayasaya’nın aykırılık teşkil etmediğini kuruluş aşamasında bir sorun olmadığını ortaya koyuyor. Bu maddeler açıkça Türk Optisyen Gözlükçüler Birliği’nin kanunla ne şekilde kurulduğunu ortaya koymaktadır.

Türk Optisyen Gözlükçüler Birliği yönetmelik hazırlama hususunda dimdik ayakta durmaktadır.

IMG 20211219 095929 min
Resim-5 Geçici 4. Maddenin 6. Fıkrası

6. Fıkrada düzenlenecek yönetmenliğe atıfta bulunuyor. Bu Anayasa Mahkemesinin verdiği karar doğrultusunda Türk Optisyen Gözlükçüler Birliği ve Odalar için hiçbir şekilde yasal boşluk oluşturmuyor.

Dayanak olarak 6643 sayılı Türk Eczacılar Birliği kanunun disipline ilişkin hükümleri hariç bütün kanunları kıyasen uygulanır diyor.

6643 sayili kanun
Resim-5 6643 sayılı kanunun 39.Maddesinin (h) bendi

6643 sayılı kanunun 39.maddesinin h) Kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların uygulanmasına yönelik yönetmelik taslaklarını hazırlayarak Büyük Kongrenin

onayına sunmak, kabul edilenleri Resmi Gazetede yayınlatmak, bu maddenin de Geçici 4. maddesinde Birliğin yönetmelik hazırlayabildiğini desteklemektedir.

Avukat Özbay : Anayasa Mahkemesi’nin iptal edilen maddelerinin yeniden düzenleme yapılıp TBMM’ den geçirilmese bile, Birlik ve Odaların faaliyetlerine aynı şekilde devam eder, bunda binde bir dahi şüphe yoktur.

“Danıştay o tarihe kadar karar vermese bile biz yeni bir yönetmelik düzenlemeyi düşünüyoruz.”

 


kaynak:   https://www.optisyen.tv/1000-1-kuskuya-mahal-yoktur/

 

 

 

En Çok Görüntülenen Ürünler

2351
SO-GI03 KURUM İPİ SİYAH 30 ADET
OPTISYENIN MARKETI
KURUM İPİ SİYAH
30 ADET
360°
2104
3 Renk Seçeneği
PE-AYD2032-C3 GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ GÜMÜŞ POLARİZE 50-21-145
POLO EXCHANGE
GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ GÜMÜŞ
POLARİZE 50-21-145
360°
1903
7 Renk Seçeneği
PE-AYD2030-C3 GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ SİYAH POLARİZE 49-21-145
POLO EXCHANGE
GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ SİYAH
POLARİZE 49-21-145
1877
RV10001 Gözlük Temizleme Spreyi 50ML
REVIVAL
Gözlük Temizleme Spreyi
50ML
1714
SO-GI07 SPORCU İPİ İNCE SİYAH 10 ADET
OPTISYENIN MARKETI
SPORCU İPİ İNCE SİYAH
10 ADET
360°
1468
5 Renk Seçeneği
PRT-19-C9 OPTİK ÇERÇEVE KREM 42-19-140
PIRATA
OPTİK ÇERÇEVE KREM
42-19-140
360°
1433
4 Renk Seçeneği
USP-707-C5 OPTİK ÇERÇEVE(MAVİ-SİYAH) YAYLI MENTEŞE 48-20-140 UTS DEVLET DESTEĞİ
U.S PILOT
OPTİK ÇERÇEVE(MAVİ-SİYAH)
YAYLI MENTEŞE 48-20-140 UTS DEVLET DESTEĞİ
360°
1370
6 Renk Seçeneği
USP-K605-C23 OPTİK ÇERÇEVE BORDO-SİYAH 51-19-140 UTS DEVLET DESTEĞİ
U.S PILOT
OPTİK ÇERÇEVE BORDO-SİYAH
51-19-140 UTS DEVLET DESTEĞİ
360°
1355
3 Renk Seçeneği
USP-K603-C1 OPTİK ÇERÇEVE SİYAH UTS DEVLET DESTEĞİ 51-19-140
U.S PILOT
OPTİK ÇERÇEVE SİYAH
UTS DEVLET DESTEĞİ 51-19-140

 

 

 

Son Görüntülenen Ürünler

1877
RV10001 Gözlük Temizleme Spreyi 50ML
REVIVAL
Gözlük Temizleme Spreyi
50ML
360°
268
MAR-305-C1M KLİPSLİ OPTİK ÇERÇEVE SİYAH POLARİZE KLİPS UTS 50-20-140
MARCO SALVADORİ
KLİPSLİ OPTİK ÇERÇEVE SİYAH
POLARİZE KLİPS UTS 50-20-140
360°
100
MAR-304-C1M KLİPSLİ OPTİK ÇERÇEVE SİYAH POLARİZE KLİPS UTS 47-21-140
MARCO SALVADORİ
KLİPSLİ OPTİK ÇERÇEVE SİYAH
POLARİZE KLİPS UTS 47-21-140
360°
78
2 Renk Seçeneği
RV-241017-C40 GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ SİYAH-BORDO SAP DETAY 58-16--140
REVIVAL FRAMES
GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ SİYAH-BORDO SAP DETAY
58-16--140
360°
217
3 Renk Seçeneği
RV-243000-C1 GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ SİYAH EKARTMAN
REVIVAL FRAMES
GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ SİYAH
EKARTMAN
360°
76
RV-241046-C1 GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ SİYAH 54-20-140
REVIVAL FRAMES
GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ SİYAH
54-20-140

 

INSTAGRAM'DA TAKİP ET! @OptisyeninMarketi

1274 Kayıtlı Ürün
3190 Kayıtlı Bayi
100 Günlük Ziyaret
8 Anlık Ziyaretçi