« Haberler «

1. BÖLGE (İSTANBUL) ODA SEÇİM TARİHİ BELLİ OLDU

20 Temmuz 2020 Pazartesi

Odamız Genel Kurul Toplantısı Hakkında

Değerli Üye Meslektaşlarımız,
Bilindiği üzere Pandemi nedeniyle Mart 2020 dönemi içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan Olağan Genel Kurul Toplantımız ileri bir tarihe ertelenmiş idi. 1 Haziran 2020 tarihi itibari ile “Yeni Normal Hayat “ uygulamasına geçilmesi sonrası ilimiz Valiliği Hıfzıssıhha Kuruluyla 08.06.2020 tarihinde gerçekleştirilen yazışma sonucu genel kurul toplantısının alınan karar gereği 31.07.2020 tarihine kadar gerçekleştirilemeyeceği bilgisi paylaşılmasına rağmen Türk Optisyen Gözlükçüler Birliği Merkez Heyeti Başkanlığının  25.06.2020 tarih ve 2020/64 sayılı yazısı ile Ağustos-Eylül 2020 dönemlerinde Genel Kurul Toplantısının tamamlanması istenmektedir.
Odamızın; Olağan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili yeniden Fatih İlçe Seçim Müdürlüğü ile gerçekleştirdiği sıralı görüşmeler sonrasında 02 Temmuz 2020 tarihinde ifa edilen Olağan MYK toplantısında alınan karar gereği Seçimlerimiz, 29 Kasım 2019 tarihine kadar üyelik işlemlerini tamamlayan üyelerimizin katılımı ile  aşağıdaki gündem dahilinde 22-23 Ağustos 2020 tarihinde Etiler Anadolu Lisesinde  gerçekleştirilecektir.
Genel Kurul toplantısına katılımınız ile ilgili odamız tarafından davet mektubu gönderilmiştir. Genel kurul toplantısına üyelerimiz dışında misafir ve/veya katılımcı alınmayacaktır. 5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun’un Geçici 4 üncü maddesi gereği faaliyette bulunan meslektaşlarımızın  3 ( üç ) ay içerisinde üye olanların katılabileceklerini hatırlatırız.
Bilgilerinize,

Genel Kurul Davet Mektubu…
5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun’un ek 1 inci maddesi ile kurulmuş bulunan optisyen-gözlükçüler odamızın, aynı Kanun’un geçici 4 üncü maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen ilk ve ikinci genel kurulu; aşağıda belirtilen yerde ve günlerde, aşağıda gösterilen saat dilimleri arasında ve aşağıdaki gündem ile yapılacaktır:
Birinci Genel Kurulun Yapılacağı Yer       : I.Bölge İstanbul Optisyen-Gözlükçüler Odası
2) I. Genel Kurulun Yapılacağı Tarih      :  15/08/2020 (Cumartesi)- 16/08/2020 (Pazar)
a) Genel Kurul Görüşmeleri  İçin.        :  15/08/2020 (Cumartesi)-Saat: 09:oo-17:oo
b) Organ ve Mümessil Seçimleri İçin.   : 16/08/2020 (Pazar)-Saat: 09:oo-17:oo
İkinci Genel Kurulun Yapılacağı Yer.      : Etiler Anadolu Lisesi
Kültür Mahallesi Nisbetiye Caddesi No:56              Akmerkez  Yanı Etiler- Beşiktaş / İSTANBUL
2) II. Genel Kurulun Yapılacağı Tarih      :  22/08/2020 (Cumartesi)- 23/08/2020 (Pazar)
a) Genel Kurul Görüşmeleri  İçin         :  22/08/2020 (Cumartesi)-Saat: 09:oo-17:oo
b) Organ ve Mümessil Seçimleri İçin.   : 23/08/2020 (Pazar)-Saat: 09:oo-17:oo
3) Gündem:
a) Genel Kurul Görüşmeleri             :
i.    Yoklama
ii.    Açılış ve saygı duruşu
iii.   Genel Kurul Başkanlık Divanı için seçim ve divan teşkili
iv.   Oda kurucu yönetim kurulu çalışma raporunun müzakeresi ve onaylanması
vi.   Yönetim kurulunun bilânçosunun tedkiki ve kabulü hâlinde ibra edilmesi
vii.  Oda denetleme kurulu raporunun müzakere edilip onaylanması
viii. Odanın gelecek dönem bütçesinin görüşülüp onaylanması
ix.   Yönetim kurulunca teklif edilen veya oda üyelerince teklif edilip genel kurulun ekseriyetince kabûl olunan konuların müzakere edilip karara bağlanması
x.    Oda organları için aday olanların tesbiti ve adayların kendilerini tanıtıp programlarını anlatmaları
xi.   Dilek ve temenniler
b) Seçimler :
i.    Yönetim kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçilmesi,
ii.   Denetleme kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçilmesi,
iii.  Disiplin kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçilmesi,
iv.  Odayı Birlik Büyük Genel Kurulu’nda temsil edecek olan asıl ve yedek mümessillerin seçilmesi
II- Bu 15.08.2020 – 16.08.2020 tarihlerindeki toplantıda yeterli çoğunluk sağlanmadığı takdirde, genel kurul toplantısı 22/08/2020-23/08/2020  günlerinde II. Toplantı için belirlenen yerde ve  saat dilimleri içinde ve aynı gündem ile çoğunluk şartı aranmaksızın yapılacaktır.
III- 5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun ve 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanunu ile 24.05.2019 tarihli ve 30783 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine göre;
1) Oda organları üyeliklerine ve Birlik Genel Kurulu mümessilliğine seçilmenin genel şartlarından olarak; odaya kayıtlı bulunmak ön şartı yanında, (1) yıldan fazla ağır hapis veya (3) yıldan fazla hapis cezasına veya meslekî bir suçtan dolayı hürriyeti tahdit eden bir cezaya (hapis cezasına) veya meslek ve sanatın geçici olarak tatili cezasına mahkûm olmamak veyahut geçici olarak san’at icra etmekten yasaklanmamış bulunmak şartlarını haiz olmak gerekmektedir.
2) Seçilmenin özel şartlarından olarak;
i. Oda disiplin kurulu üyeliğine seçilebilmek için, yurtiçinde en az (5) yıl,
ii. Birlik Büyük Genel Kurulu mümessilliğine (ve dolayısı ile Birlik Büyük Genel Kurulu’nca, Birlik Merkez Yönetim Kurulu üyeliğine) seçilebilmek için, en az (5) yıl,
iii. Mümessilliğe seçilmiş olmak kaydı ile (Birlik Büyük Genel Kurulu’nca) Birlik Yüksek Disiplin Kurulu üyeliğine seçilebilmek için ise, en az 15 yıl,
fiilen meslek icra etmiş olmak şartını haiz olmak gerekmektedir.
3) Belirtilen şartları haiz olmaksızın seçilecek olanların organlardaki üyelikleri ve Birlik Büyük Genel Kurulu mümessillikleri düşürülecektir.
4) Zikredilen Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin (2) numaralı fıkrası ve 6643 sayılı Kanun’un ilgili hükümleri uyarınca; üyelerin, oda genel kurulu toplantısına katılmaları ve seçimlerde oy kullanmaları mecburîdir. Mazereti sebebiyle genel kurul toplantılarına katılmayacak ve seçimlerde oy kullanmayacak olanlar, mazeretlerini bir hafta içerisinde oda yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmek zorundadır. Bu süre içerisinde mazeret bildirmeyenler veya bildirdikleri mazereti geçerli kabûl edilmeyenler hakkında, aynı Kanun’un 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen malî müeyyide (para cezası) uygulanacaktır.
Bilgilerinize,


kaynak:   https://www.optisyen.tv/1-bolge-istanbul-oda-secim-tarihi-belli-oldu/

 

 

 

En Çok Görüntülenen Ürünler

360°
2352
10 Renk Seçeneği
DVL-D201-C1 MIKNATISLI YAKIN ÇERÇEVE 50-22-150 UTS & DEVLET DESTEĞİ
DE VALENTİNİ
MIKNATISLI YAKIN ÇERÇEVE
50-22-150 UTS & DEVLET DESTEĞİ
360°
2069
2 Renk Seçeneği
USP-2005-C1 YAKIN ÇERÇEVE MAT SİYAH TR90 56-19-147 UTS & DEVLET DESTEĞİ
U.S PILOT
YAKIN ÇERÇEVE MAT SİYAH
TR90 56-19-147 UTS & DEVLET DESTEĞİ
360°
1827
3 Renk Seçeneği
USP-0009-C0201 OPTİK ÇERÇEVE FÜME TR90 52-19-139 UTS & DEVLET DESTEĞİ
U.S PILOT
OPTİK ÇERÇEVE FÜME
TR90 52-19-139 UTS & DEVLET DESTEĞİ
360°
1750
10 Renk Seçeneği
DVL-D200-C1 MIKNATISLI YAKIN ÇERÇEVE 46-21-150 UTS & DEVLET DESTEĞİ
DE VALENTİNİ
MIKNATISLI YAKIN ÇERÇEVE
46-21-150 UTS & DEVLET DESTEĞİ
360°
1657
15 Renk Seçeneği
DVL-503-C4M ÇOCUK OPTİK ÇERÇEVE MOR TR90 38-17-108 UTS & DEVLET DESTEĞİ
DE VALENTİNİ
ÇOCUK OPTİK ÇERÇEVE MOR
TR90 38-17-108 UTS & DEVLET DESTEĞİ
360°
1291
9 Renk Seçeneği
PLT-417-D20M-01 OPTİK ÇERÇEVE 42-15-120 UTS & DEVLET DESTEĞİ
U.S PILOT
OPTİK ÇERÇEVE
42-15-120 UTS & DEVLET DESTEĞİ
360°
1156
14 Renk Seçeneği
DVLG-YO1901-C5 GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ (M.LACİVERT) 49-17-135 TR90 MATERYAL CR39 CAM
DE VALENTİNİ
GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ (M.LACİVERT)
49-17-135 TR90 MATERYAL CR39 CAM
360°
916
USP-2004-C1 YAKIN OPTİK ÇERÇEVE M.SİYAH TR90 55-19-147 UTS & DEVLET DESTEĞİ
U.S PILOT
YAKIN OPTİK ÇERÇEVE M.SİYAH
TR90 55-19-147 UTS & DEVLET DESTEĞİ
360°
911
3 Renk Seçeneği
RP-16711-C1 GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ (KAHVE DEG) 62-15-135
Rachel Paris
GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ (KAHVE DEG)
62-15-135

 

 

 

Son Görüntülenen Ürünler

360°
49
2 Renk Seçeneği
DVL-DOT1801-C5 FASET OPTİK ÇERÇEVE (KAHVE) 50-18-142 UTS
DE VALENTİNİ
FASET OPTİK ÇERÇEVE (KAHVE)
50-18-142 UTS
360°
61
4 Renk Seçeneği
DVL-DOT1802-C1 FASET OPTİK ÇERÇEVE (SİYAH) 55-18-142 UTS
DE VALENTİNİ
FASET OPTİK ÇERÇEVE (SİYAH)
55-18-142 UTS
360°
64
4 Renk Seçeneği
DVL-TA2014-C61 OPTİK ÇERÇEVE (M.SOMON) 47-22-138 UTS & DEVLET DESTEĞİ
DE VALENTİNİ
OPTİK ÇERÇEVE (M.SOMON)
47-22-138 UTS & DEVLET DESTEĞİ
360°
150
DVL-102-C1 KLİPSLİ OPTİK ÇERÇEVE (M.SİYAH) 54-17-140 UTS
DE VALENTİNİ
KLİPSLİ OPTİK ÇERÇEVE (M.SİYAH)
54-17-140 UTS
360°
429
KM-G2-C1 GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ KILIFI SİYAH MİNİMUM ALIM 1 ADET
BONJORNO
GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ KILIFI SİYAH
MİNİMUM ALIM 1 ADET
97
SO-B102 SILME BEZI BASKISIZ 100 LU SILME BEZI 15*18 BEYAZ 1.KALITE 220 GR
Optisyenin Marketi
SILME BEZI BASKISIZ 100 LU
SILME BEZI 15*18 BEYAZ 1.KALITE 220 GR

 

INSTAGRAM'DA TAKİP ET! @OptisyeninMarketi

2116 Kayıtlı Ürün
2289 Kayıtlı Bayi
158 Günlük Ziyaret
11 Anlık Ziyaretçi